Skrämmande utveckling gällande dödshjälp

Skrämmande utveckling gällande dödshjälp

Inför riksdagsvalet handlar många frågor om Finlands ekonomiska situation. Vilka åtgärder behövs för att få företagen att våga satsa? Ska vi stimulera ekonomin eller göra nedskärningar eller bådeoch? Mycket angelägna frågor.

Eftersom nästa riksdag sannolikt kommer att fortsätta med stora reformer och nedskärningar måste vi börja diskutera även andra frågor. Vem ska betala priset för åtstramningarna? Vilka grundvärderingar styr våra beslut? Ska människor som redan har det svårt ytterligare drabbas? Vem bär det största ansvaret för att betala notan? Det är nog dags att alltmer lyfta de etiska och moraliska frågorna på bordet.

En viktig fråga som seglat upp under valdebatten är frågan om dödshjälp. Enligt Yles valkompass är det endast Kristdemokraterna som med tydlig majoritet är beredda att försvara livets okränkbarhet. Att tillåta eutanasi enligt lag är att röra vid en mycket känslig fråga. Det är i allra högsta grad ett etiskt ställningstagande och får aldrig bli en ekonomisk fråga. Att det verkar finnas en alltmer positiv inställning till dödshjälp bland våra politiker är skrämmande speciellt när det finns stor desperation att göra vadhelst för att spara och skära.

Politikernas ansvar är att stifta lagar som främjar livet, inte motsatsen. Sjukvårdens uppgift är och ska vara att stå i livets tjänst för att hjälpa människor så länge det går. Vi har en hundraprocentig dödlighet i vårt land, döden kommer nog till oss alla. Jag anser att vi inte behöver lagar som påskyndar den processen.

Debatten och insatserna borde i stället riktas på vården i livets slutskede. Finländsk vårdideologi behöver bygga på en god etik och på en helhetssyn där målet är att den sista tiden i livet blir så bra och smärtfri som möjligt.

Patrik Hellström
Kristdemokratisk Riksdagskandidat

Insändare i Vbl, ÖT och Sydin.